مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی)

این دوره به منظور بالا بردن آگاهی عمومی برای عموم مردم طراحی شده است تا بتوانند نه تنها اگر مورد آزار قرار گرفتند، بلکه به عنوان شاهد آزار نیز با آگاهی و به دور از قربانی‌نکوهی واکنش نشان دهند. سرفصل‌ها درس اول – آکاهی‌بخشی کلید امنیت و رهایی– اطلاعات دوره– …

مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی) ادامه مطلب »