مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه صاحبان مشاغل و مدیران)

‎در این دوره با مفهوم و انواع آزار جنسی، موازنه قدرت و همینطور تاثیر آن بر محیط کار آشنا می‌شوند. در ضمن راهکارهایی برای امن کردن محیط‌های کاری به آنها ارائه می‌شود. سرفصل‌ها درس اول-معرفی دوره-خشونت در محیط کار-تعاریف مرسوم خشونت در محیط کار-اهمیت آموزش-زمینه اجتماعی و آزارجنسی در محیط …

مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه صاحبان مشاغل و مدیران) ادامه مطلب »