مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی)

این دوره به منظور بالا بردن آگاهی عمومی برای عموم مردم طراحی شده است تا بتوانند نه تنها اگر مورد آزار قرار گرفتند، بلکه به عنوان شاهد آزار نیز با آگاهی و به دور از قربانی‌نکوهی واکنش نشان دهند. سرفصل‌ها درس اول – آکاهی‌بخشی کلید امنیت و رهایی– اطلاعات دوره– …

مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی) ادامه مطلب »

مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

این دوره برای کارمندان و همینطور افرادی که ممکن است در آینده شاغل شوند، طراحی شده است. در این دوره کارمندان با مفهوم آزار جنسی، مصادیق و همینطور طریقه واکنش به آن و حقوق خود آشنا می‌شوند. سرفصل‌ها درس اول-معرفی دوره-تعریف خشونت در محیط کار-مفهوم خشونت در زمینه اجتماعی-آزارجنسی در …

مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان) ادامه مطلب »