مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی)

این دوره به منظور بالا بردن آگاهی عمومی برای عموم مردم طراحی شده است تا بتوانند نه تنها اگر مورد آزار قرار گرفتند، بلکه به عنوان شاهد آزار نیز با آگاهی و به دور از قربانی‌نکوهی واکنش نشان دهند.

سرفصل‌ها

درس اول

– آکاهی‌بخشی کلید امنیت و رهایی
– اطلاعات دوره
– تعریف آزار جنسی
– تفاوت آزار جنسی با خشونت جنسیتی
– کدام رفتار آزار جنسی‌به شمار می‌آید و کدام رفتار آزار جنسی نیست
– اهمیت زمینه‌ی اجتماعی در تعریف و تلقی ما از خشونت
– آزار جنسی شامل چه چیزهایی می‌شود؟
– مسأله‌ی ادراک در مقابل مسأله‌ی نیت
– آزار جنسی در محیط کار

درس دوم

– نابرابری، جنسیت و آزار جنسی
– گروه‌های حاشیه‌ای و آزار جنسی
– ساختار اجتماعی-سیاسی مردسالار به مثابه‌ی بازتولیدکننده‌ی خشونت و نابرابری
– ساختار نابرابرِ خشونت آفرین به مثابه‌ی برسازنده‌ی فرهنگ سازمانی‌ِ آزارگر و آزارپوش
– چرا لازم است تا نسبت به چیستی و چگونگی و مقابله با آزار جنسی آموزش ببینیم؟
– همه‌ی ما در معرض آزار هستیم
– کلیشه‌ها و عقاید قالبی راجع به آزاردیدگان جنسی
– قربانی‌نکوهی چیست؟
– اگر قربانی آزار جنسی شدیم چه کار کنیم؟
– اگر شاهد وقوع آزار بودیم چه کنیم؟

درس سوم

– چرا باید از وقوع آزار جنسی در محیط کار جلوگیری کرد؟
– آزار جنسی چه هزینه‌هایی برای جامعه دارد؟
– جای‌گاه کلی ما در جلوگیری از وقوع آزار جنسی در سازمانی که در آن خدمت می‌کنیم، کدام است؟
– نقش مدیران سازمان‌ها و صاحبان مشاغل در جلوگیری از وقوع آزار چیست؟
– وب‌سایت‌ها و منابع پیشنهادی آکادمی چراغ در حوزه‌ی آزار جنسی
– فیلم‌ها و سریال‌های پیشنهادی آکادمی چراغ در حوزه‌ی آزار جنسی
– سخن پایانی