مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی)

در این دوره اساتید، دانشجویان و پژوهشگران با مفهوم و انواع آزار جنسی و موازنه قدرت آشنا می‌شوند و راهکارهایی برای امن کردن محیط‌های آموزشی به آنها ارائه می‌شود.

سرفصل‌ها

درس اول

 • هدف آکادمی چراغ
 • تعاریف خشونت جنسی
 • انواع خشونت جنسی

درس دوم

 • مطالعه و کنشگری
 • جنبه‌های ناشناخته خشونت جنسی
 • عدالت ترمیمی
 • رابطه میان قدرت و خشونت جنسی
 • خشونت جنسی در محیط‌های آموزشی

درس سوم

 • خشونت جنسی در محیط کاری آموزشی
 • دلایل خشونت در محیط کار آموزشی
 • انواع خشونت جنسی در محیط کاری علمی
 • خشونت جنسی بین چه افرادی رخ می‌دهد

درس چهارم

 • کلیشه‌ها و به رسمیت شناختن خشونت جنسی
 • بایدها و نبایدها
 • چه باید کرد؟
 • ارائه دوره آموزشی درباره انواع خشونت
 • سخن پایانی