مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه صاحبان مشاغل و مدیران)

‎در این دوره با مفهوم و انواع آزار جنسی، موازنه قدرت و همینطور تاثیر آن بر محیط کار آشنا می‌شوند. در ضمن راهکارهایی برای امن کردن محیط‌های کاری به آنها ارائه می‌شود.

سرفصل‌ها

درس اول
-معرفی دوره
-خشونت در محیط کار
-تعاریف مرسوم خشونت در محیط کار
-اهمیت آموزش
-زمینه اجتماعی و آزارجنسی در محیط کار
-آزار ساختاری یا وضعیت فردی؟
-فرآیندهای سازمانی مخرب

درس دوم
-آزارجنسی چیست؟
-تفاوت بین ادراک و نیت
-آگاهی در محیط کار
-رابطه قدرت با زارجنسی
-مشارکت در آزار و سکوت در برابر آزار جنسی
-انواع آزارجنسی
-هزینه‌های آزارجنسی

درس سوم
-برای جلوگیری از آزار چه کنیم؟
-سیاست‌ها و رویه‌های ضد آزارجنسی
-گام‌های اولیه و اساسی
-خلاصه دوره