آزار و اذیت جنسی: آیا زمان برهم زدن رویه همیشگی نرسیده است؟

توصیه‌هایی به کارفرمایان برای رفع آزار جنسی در محل کار شاید بتوان گفت سال ۲۰۲۰ سال تغییرات بی‌سابقه‌ای بوده است و نمی‌توان این تغییرات را کتمان کرد. یکی از مهمترین این تغییرات تأثیر همه‌گیری کرونا بر آینده محیط‌های کاری و بالطبع تمرکز بر پیامدهای فرهنگی این تغییرات است. به دنبال …

آزار و اذیت جنسی: آیا زمان برهم زدن رویه همیشگی نرسیده است؟ ادامه مطلب »