اطلاع رسانی آزار و اذیت

در جریان اعتراض‌های مردمی در ایران، گزارش‌های متعددی از خشونت جنسی و جنسیتی مأموران حکومتی به معترضان منتشر شد. این خشونت و تعرض‌ها نه تنها در خیابان‌ها، بلکه در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها نیز رخ داده‌اند. متأسفانه این اطلاعات به طور رسمی ضبط و مستندسازی نشده که موجب از دست رفتن شواهد مهمی برای پیگیری قانونی و تحقق عدالت می‌شود.
برای مقابله با این نقص، فرم مستندسازی این خشونت‌ها طراحی شده تا اطلاعات دقیق و جامعی درباره موارد تعرض و آزارهای جنسی و جنسیتی توسط ماموران حکومتی جمع‌آوری شود. این فرم به منظور تهیه شواهد و مدارک معتبر برای استفاده در آینده، در صورت تشکیل دادگاه‌ها یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، ایجاد شده است. اهمیت این فرم در این است که می‌تواند به عنوان ابزار کلیدی در فرآیندهای حقوقی و حمایتی به نفع بازماندگان مورد استفاده قرار گیرد.
مستنداتی که بر اساس این فرم جمع آوری می‌شوند نقش حیاتی در احقاق حقوق قربانیان و محاکمه عاملان این جنایت‌ها و نقض حقوق معترضان ایفا کنند. جمع‌آوری این اطلاعات همچنین به نهادهای حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتر و استناد به شواهد دقیق، به حمایت از قربانیان و فشار بر نظام برای اجرای عدالت بپردازند.
محرمانگی اطلاعات شخصی افراد در این فرآیند کاملاً رعایت می‌شود و اطلاعات خصوصی به هیچ وجه منتشر نمی‌شود. این امر به منظور حفظ امنیت و حریم خصوصی قربانیان است و اطمینان می‌دهد که مشارکت کنندگان بدون نگرانی از افشای هویت خود می‌توانند به ارائه اطلاعات بپردازند.