با افزایش آگاهی، تبدیل به بخشی از گروه‌های پیشرو برای مبارزه با آزارجنسی در محیط کار شوید

به آکادمی چراغ خوش آمدید

آکادمی چراغ؛ آموزش همگانی برای محیط کار بدون آزار جنسی

آکادمی چراغ وبگاه آموزشی‌ است که با همکاری گروهی از متخصصان و دغدغه مندان، با استفاده از ظرفیت‌های رایج موجود مانند مقالات، ویدئوهای آموزشی و برگزاری کارگاه‌های مختلف اهدافی را برای خود در نظر گرفته است. از جمله اینکه، همه افراد جامعه فارغ از جنس، جنسیت و گرایش جنسی‌شان در محیط کار خود احساس امنیت را تجربه کنند، مصادیق آزار جنسی را بشناسند و بیاموزند که چگونه در برابر آزار جنسی سکوت نکنند.

ما در آکادمی چراغ بر این باوریم که راه رسیدن به حل هرچه بیشتر و هرچه بهتر مشکلاتی از این دست، شناسایی اولیه‌ی آسیب، بسترهایی که زمینه‌ی ایجاد آن را فراهم کرده و هم‌چنین طرفین درگیر در این آسیب‌هاست. آکادمی چراغ در نظر دارد تا با ارائه‌ی محتوای آموزشی مناسب و به روز شده، با این آسیب‌ها مقابله کرده و محیطی امن، نه تنها برای افراد بازمانده بلکه برای افرادی که به هر نحوی موجب ایجاد این آسیب‌ها شده‌اند، فراهم آوریم. ما هم‌چنین سعی خواهیم کرد تا ملزومات کاهش چنین آسیب‌هایی را در محیط کار فراهم کرده و بتوانیم در بهبود وضعیت افراد شاغل در محیط‌های مختلف کاری موثر واقع شویم.

اهداف یادگیری

مهارت

با آگاهی ازاینکه چه رفتارهایی در محیط کار مناسب هستند و چه رفتارهایی مناسب نیستند، مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود ببخشید. از ایجاد سوتفاهم پرهیز کنید و در صورت بروز رفتار نادرست توسط شخص دیگر، موقعت را به نحوه شایسته مدیریت کنید.

خود آموزی

با خودآموزی در مورد این موضوع، تبدیل به بخشی از گروه پیشرو برای مبارزه با آزارجنسی در محیط کار شوید.

کسب دانش

در رابطه با آنچه که رفتار درست و رفتار نادرست در محیط کار نام دارد، دانش خود را افزایش دهید.

محیط کار

به عنوان یک مدیر و یا صاحب تجارت؛ با افزایش آگاهی خود در رابطه با آنچه که آزارجنسی در محیط کار نامیده می‌شود، آیین‌نامه‌های اجرایی را وضع کنید و نقشی تعیین کننده در ایجاد محیط کار حرفه‌ای و امن برای کارکنان خود داشته باشید.

چراغ را در محیط کار خود روشن کنید

خبرنامه