انواع سوءاستفاده‌های جنسی در مسیر زنان بازیگر تازه‌وارد

انواع سوءاستفاده‌های جنسی در مسیر زنان بازیگر تازه‌وارد

با ورود جنبش می تو در ایران، روایت‌های بسیاری از آزارهای جنسی مردان سینماگر علیه زنان مطرح شد که بخش زیادی از آن‌ها مربوط به تجربه تلخ و دردناک زنان جوان بازیگری بود که در سن کم و در آغاز کار در سینما تحت خشونت جنسی قرار گرفتند. درواقع زنان […]

انواع سوءاستفاده‌های جنسی در مسیر زنان بازیگر تازه‌وارد ادامه مطلب »