صفحه اصلی » آزارجنسی در محیط کار

آزارجنسی در محیط کار

دوره: مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه صاحبان مشاغل و مدیران)

‎در این دوره با مفهوم و انواع آزار جنسی، موازنه قدرت و همینطور تاثیر آن بر محیط کار آشنا می‌شوند. در ضمن راهکارهایی برای امن کردن محیط‌های کاری به آنها ارائه می‌شود. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم

دوره: مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه صاحبان مشاغل و مدیران) ادامه مطلب »

مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی)

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی)

در این دوره اساتید، دانشجویان و پژوهشگران با مفهوم و انواع آزار جنسی و موازنه قدرت آشنا می‌شوند و راهکارهایی برای امن کردن محیط‌های آموزشی به آنها ارائه می‌شود. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی) ادامه مطلب »

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی)

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی)

این دوره به منظور بالا بردن آگاهی عمومی برای عموم مردم طراحی شده است تا بتوانند نه تنها اگر مورد آزار قرار گرفتند، بلکه به عنوان شاهد آزار نیز با آگاهی و به دور از قربانی‌نکوهی واکنش نشان دهند. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (عمومی) ادامه مطلب »

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

این دوره برای کارمندان و همینطور افرادی که ممکن است در آینده شاغل شوند، طراحی شده است. در این دوره کارمندان با مفهوم آزار جنسی، مصادیق و همینطور طریقه واکنش به آن و حقوق خود آشنا می‌شوند. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان) ادامه مطلب »