مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی)

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی)

در این دوره اساتید، دانشجویان و پژوهشگران با مفهوم و انواع آزار جنسی و موازنه قدرت آشنا می‌شوند و راهکارهایی برای امن کردن محیط‌های آموزشی به آنها ارائه می‌شود. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه موسسات آموزشی و پژوهشی) ادامه مطلب »