در رابطه با مفهوم رضایت در بستر مساله خشونت جنسی

رضایت در رابطه جنسی به چه معناست؟ از آغاز جنبش می‌تو جهانی و در ادامه آن جنبش «من هم» ایرانی و مبحث آزار و خشونت جنسی به مفهوم «رضایت» پرداخت. در این مسیر همواره  تکرار شد که آنجا که «رضایتی» در کار نباشد حتما فشار، آزار و خشونتی در به …

در رابطه با مفهوم رضایت در بستر مساله خشونت جنسی ادامه مطلب »

تقریبا همه‌ زنان جوان در بریتانیا، براساس یک مطالعه، مورد آزار جنسی قرارگرفته‌اند

ویژه: نظرسنجی مرکز «یوگاو» پرده از گستردگی و عدم اعتماد به مقامات در توانایی برخورد با تجاوز برمی‌دارد. براساس مطالعه‌ای انجام‌گرفته از سوی سازمان «زنان سازمان ملل متحد بریتانیا» که هشدار می‌دهد اغلب زنان اعتمادشان را به پیگیری تجاوز از سوی مقامات ازدست‌داده‌اند، تقریبا همه‌ زنان در معرض آزار جنسی …

تقریبا همه‌ زنان جوان در بریتانیا، براساس یک مطالعه، مورد آزار جنسی قرارگرفته‌اند ادامه مطلب »