چهره‌ی خشونت علیه زنان با نگاهی به انقلاب پیش روی ایران

چهره‌ی خشونت علیه زنان با نگاهی به انقلاب پیش روی ایران

با نزدیک شدن به روزهای جهانی منع خشونت علیه زنان و در تکاپوی انقلابی که در ایران به راه است چهره‌ی عریان‌تری از خشونت سیستماتیک علیه زنان ایرانی خصوصا زنان در حاشیه و برخاسته از اتنیک‌های گوناگون بیش از پیش خودنمایی می‌کند. بیش از چهار دهه در لوای حکومتی فاشیستی […]

چهره‌ی خشونت علیه زنان با نگاهی به انقلاب پیش روی ایران ادامه مطلب »