گزارشی از تبعیض جنسیتی در تقسیم ارث

گزارشی از تبعیض جنسیتی در تقسیم ارث

من مسئول نگهداری پدر و مادرم هستم اما پول‌های‌شان را برادرم خرج می‌کند تبعیض جنسیتی در تقسیم ارث موضوعی است که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بوده است. بر اساس قوانین ایران، مردان به این علت که مسئولیت اقتصادی بیشتری در خانواده دارند، سهم دو برابری نسبت به خواهران […]

گزارشی از تبعیض جنسیتی در تقسیم ارث ادامه مطلب »