سرکوب زنان در گفتمان‌های بیش‌مردانه

نزهت بادی یکی از رایج‌ترین آزارهایی که زنان در محل کار خود تجربه می‌کنند، خشونت کلامی است که به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد، اما چون در قالب گفت‌وگو و بحث هر روزه است، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.در این مطلب به سرکوب زنان در گفتمان‌های بیش‌مردانه می پردازیم. درحالی‌که مکالمه […]

سرکوب زنان در گفتمان‌های بیش‌مردانه ادامه مطلب »