تمکین در مقام فرهنگ : هنجارهای جنسیتی، نام‌گذاری زنان و مقاومت روزمره

تمکین در مقام فرهنگ : هنجارهای جنسیتی، نام‌گذاری زنان و مقاومت روزمره

مراسم شب زفاف: هلهله برای برپایی یک تجاوز آیینی تمکین در لغت به معنای تسلیم و فرمان‌برداری است. قانون تمکین در ایران هرچند هر دو سوی رابطه را ملزم به برقراری رابطه جنسی می‌داند، اما فشار قانونی بر زن برای تمکین بسیار بیش‌تر از مرد است. تمکین از آثار قانونی …

تمکین در مقام فرهنگ : هنجارهای جنسیتی، نام‌گذاری زنان و مقاومت روزمره ادامه مطلب »