تمکین در مقام فرهنگ : هنجارهای جنسیتی، نام‌گذاری زنان و مقاومت روزمره

تمکین در مقام فرهنگ : هنجارهای جنسیتی، نام‌گذاری زنان و مقاومت روزمره

مراسم شب زفاف: هلهله برای برپایی یک تجاوز آیینی تمکین در لغت به معنای تسلیم و فرمان‌برداری است. قانون تمکین در ایران هرچند هر دو سوی رابطه را ملزم به برقراری رابطه جنسی می‌داند، اما فشار قانونی بر زن برای تمکین بسیار بیش‌تر از مرد است. تمکین از آثار قانونی …

تمکین در مقام فرهنگ : هنجارهای جنسیتی، نام‌گذاری زنان و مقاومت روزمره ادامه مطلب »

تمکین در مقام فرهنگ: روایاتی از تمکین زنان در رابطه‌جنسی در روابط عاطفی خارج از ازدواج

تمکین در مقام فرهنگ: روایاتی از تمکین زنان در رابطه‌جنسی در روابط عاطفی خارج از ازدواج

در جمعی دوستانه نشسته‌ بودیم و به بحث درباره مفهوم آزار جنسی می‌پرداختیم. در میانه گفتگو یکی از زنان جمع، با ارجاع به تجربیات شخصی خودش معتقد بود که کسب رضایت جنسی نه فقط در شروع رابطه عاطفی، بلکه در طول رابطه نیز بسیار مهم است و لازم است که …

تمکین در مقام فرهنگ: روایاتی از تمکین زنان در رابطه‌جنسی در روابط عاطفی خارج از ازدواج ادامه مطلب »