خشونت علیه زنان و انقلاب کنونی ایران

خشونت علیه زنان و انقلاب کنونی ایران

به روز جهانی منع خشونت علیه زنان نزدیک می شویم و این بار در میانه یک انقلاب زنانه. اما آیا زنانه بودن این انقلاب که بسیاری بر آن تاکید می‌کنند می‌تواند نویدبخش کاهش خشونت علیه زنان باشد؟ یکی از اشکال مبارزات در جریان این انقلاب، حجاب از سر برداشتن و […]

خشونت علیه زنان و انقلاب کنونی ایران ادامه مطلب »