خواهرانگی: راهی برای مقابله با آزار در محیط کار

در مقاله ی خواهرانگی: راهی برای مقابله با آزار در محیط کار آکادمی چراغ می پردازد به: «بعد از پایان دوران لیسانس در یک شرکت بازرگانی به‌عنوان دستار حسابدار مشغول به کار شدم. حسابدار اصلی شرکت خانمی بود با ۸ سال سابقه کاری برای این شرکت. اغراق نیست اگر بگویم […]

خواهرانگی: راهی برای مقابله با آزار در محیط کار ادامه مطلب »