چگونه پارامترهای ارزیابی سازمان‌ها بر امکان وقوع آزار جنسی تأثیر می‌گذارند

مقدمه در این مقاله به چگونگی تأثیر پارامترهای ارزیابی سازمان‌ها بر امکان وقوع آزار جنسی می پردازیم: پژوهش‌های بسیاری در سرتاسر جهان حاکی از آن هستند که زمانی که در یک محیط کاری جو غالب به گونه‌ای باشد که سوءرفتارها در آن تحمل شود و با عواقب سنگین و حاوی …

چگونه پارامترهای ارزیابی سازمان‌ها بر امکان وقوع آزار جنسی تأثیر می‌گذارند ادامه مطلب »