روز عشاق و چشم‌های کبود و قلب‌های دردمند از خشونت

روز عشاق و چشم‌های کبود و قلب‌های دردمند از خشونت

در رابطه با خشونت جنسی و جنسیتی و مساله عشق: در روز ۱۴ فوریه ۲۰۲۲، معروف به ولنتاین یا روز عشاق امسال، تظاهرات‌ و تجمع‌هایی فمینستی در برلین با این پیام صورت گرفتند: «آن که عشق ورزیدن را جشن می‌گیرد، اجازه ندارد خشونت جنسی و جنسیتی را فراموش کند». چطور […]

روز عشاق و چشم‌های کبود و قلب‌های دردمند از خشونت ادامه مطلب »