صفحه اصلی » قانون کار

قانون کار

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان)

این دوره برای کارمندان و همینطور افرادی که ممکن است در آینده شاغل شوند، طراحی شده است. در این دوره کارمندان با مفهوم آزار جنسی، مصادیق و همینطور طریقه واکنش به آن و حقوق خود آشنا می‌شوند. سرفصل‌ها درس اول درس دوم درس سوم

دوره مبارزه با انواع آزار جنسی (ویژه کارمندان) ادامه مطلب »

ظرفیت قانون کار ایران در مقابله با آزارگری جنسی در محیط کار (قسمت دوم)

این یک حقیقت غیر قابل انکار است که بسیاری از آزارگران جنسی در محل کار مدیرانی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی و کاری که در اختیار دارند از کارمندان زن خود به عنوان ابزاری برای رفع نیازهای جنسی خود استفاده می‌کنند.به همین دلیل ما مجددأ به موضوع ظرفیت قانون

ظرفیت قانون کار ایران در مقابله با آزارگری جنسی در محیط کار (قسمت دوم) ادامه مطلب »