تاباندن نور به زوایای مخفی محیط کار، گزارش پژوهشی شماره (۲)

مقدمه در این گزارش پزوهشی ما به موضوع تاباندن نور به زوایای مخفی محیط کار می پردازیم. بهار سال ۱۴۰۰ گروه پژوهشیِ هیأت نویسندگان آکادمی چراغ، تصمیم گرفت تا با استفاده از ظرفیت‌های در دسترسی که دارد، بررسی مقدماتی نسبت به چند موضوع به عمل آورد. در درجه‌ی اول محوریت […]

تاباندن نور به زوایای مخفی محیط کار، گزارش پژوهشی شماره (۲) ادامه مطلب »