2000 افسر پلیس به سوء‌رفتار جنسی در چهار سال گذشته متهم شدند

شورای روسای پلیس ملی انگلیس اعتراف کرد که برخی افراد به خاطر کسب قدرت و امکان سوء‌استفاده از آن وارد نیروی پلیس شده‌اند. ایندیپندنت بر اساس داده‌های منتشر شده تحت قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، در طول چهار سال گذشته حدود 2000 اتهام سوء‌رفتار جنسی به انضمام تجاوز، علیه افسران …

2000 افسر پلیس به سوء‌رفتار جنسی در چهار سال گذشته متهم شدند ادامه مطلب »