چطور بدون آزار پیشنهاد دوستی بدهیم؟

پاسخ به این سوال در ابتدا نیازمند شناخت از “رابطه” و مدل های مربوط به آن است.در این مطلب ما به مطلب چطور بدون آزار پیشنهاد دوستی دادن می پردازیم. در ایجاد و برقراری رابطه همیشه باید مساله رضایت دو یا چند طرفه، چه از وجه عاطفی و چه جنسی،در …

چطور بدون آزار پیشنهاد دوستی بدهیم؟ ادامه مطلب »