جرم‌انگاری آزارجنسی آنلاین در انگلستان

جرم‌انگاری آزارجنسی آنلاین در انگلستان

در این مطلب به جرم‌انگاری آزار جنسی آنلاین در انگستان می‌پردازیم: آزارجنسی آنلاین که شامل ارسال عکس اندام جنسی نیز هست، به جرمی کیفری تبدیل می‌شود و کسانی که مجرم شناخته شوند تا دو سال به حبس محکوم می‌شوند. بر اساس این قانون جدید ارسال تصویر جنسی ناخواسته برای قربانی […]

جرم‌انگاری آزارجنسی آنلاین در انگلستان ادامه مطلب »